Kvalitetssystemer og Konsulenttjenester

Digitale løsninger for effektiv virksomhetsstyring og etablering av ledelsessystem

 

Antenor BMS

 • Avvik og HMS
 • Kvalitet- og Risikostyring
 • Personal og Kompetanse
 • Utstyrskontroll og Kalibrering
 • Key Performance Indicators (KPI)
 • Revisjon
 • Leverandørgodkjenning
 • Moduler for et utvalg operative prosesser

Antenor Business Management System (BMS) er et komplett kvalitetssystem for virksomhetsstyring. Digitaliserte arbeidsprosesser erstatter passive prosedyrer, som gjør det mulig å jobbe mer effektivt og dermed mer lønnsomt

Rådgivning og Kurs

 • Etablering av systemer (f.eks. i henhold til ISO-krav)
 • Smidig etablering og optimal bruk av Antenor BMS
 • Virksomhetsstyring og utvikling
 • Revisjoner og gap-analyser
 • Risikoanalyser
 • «Kvalitetssjef til leie»

Dette er noe av det våre rådgivere kan bidra med. Vi tilbyr spisskompetanse innen kvalitet-, risiko- og virksomhetsstyring ved behov

Komplett skybasert kvalitetssystem

Antenor Business Management Systems

Alt du trenger i en oversiktlig portal

Med Antenor BMS vil du raskt etablere et effektivt, aktivt og moderne kvalitetssystem som sikrer god styring og kontroll av din virksomhet. Du erstatter tidkrevende og tungvinte excel-, word- eller sharepointbaserte systemer med digitale moduler som gir høy kost/nytteverdi

 

Raskeste vei til ISO 9001:2015 - med økonomisk gevinst

Antenor BMS bidrar til effektiv utførelse av prosesser og aktiviteter

Antenor BMS bidrar til god styring og kontroll av din virksomhet

Antenor BMS bidrar til kontinuerlig forbedring

Antenor BMS tilfredsstiller kunde- og myndighetskrav

Antenor BMS Entry

Systempakke for mindre eller nystartede bedrifter

Antenor BMS Essentials

Inneholder det du trenger for å tilfredsstille krav og ha effektiv styring innen Kvalitet og Risiko

Antenor BMS Premium

Komplett pakke som inkluderer moduler for litt større og/eller mer komplekse organisasjoner

Add-ons & customized solutions

Vi har et stort utvalg av tilleggsmoduler og kan utvikle nye moduler for å digitalisere kritiske prosesser og aktiviteter

Om Antenor

Antenor har sitt hovedkontor i Stavangerregionen og har siden 2003 levert skybaserte kvalitetssystemer i hele Norge og i utland.

Som de fleste grunder-historier, starter også denne med: «Dette kan jo gjøres enklere og bedre!».  Tidlig på 2000-tallet jobbet jeg som kvalitetssjef i et av de store oljeserviceselskapene. Ikke så altfor mange år tidligere, hadde jeg avsluttet en Master of Science i Quality Management (som inkluderer Lean-management). Jeg var full av entusiasme over hva gode kvalitetssystemer kunne gjøre for produktiviteten, og dermed forbedre lønnsomheten i selskaper. Det jeg nå oppdaget, var at jobben som kvalitetssjef i alt for liten grad handlet om å drive frem kontinuerlig forbedring, og alt for mye om dokumentkontroll.

Dette ønsket jeg å gjøre noe med. Jeg visste altfor godt hva gode kvalitetssystemer kunne gjøre for å skape reelle verdier i selskaper.

Da kom ideen til å skape en programvare som ved moderne digitale muligheter gjør det mulig å jobbe mer effektivt.  Det man i dag omtaler som digital transformasjon.

Ved å utnytte data som digitale systemer frembringer, oppnår man bedre styring og kontroll, og man har et reelt grunnlag for å ta gode ledelsesbeslutninger. Beslutninger som sikrer kontinuerlig forbedring, – og dermed økt lønnsomhet.

Jeg fikk med meg en dyktig gjeng med IT-utviklere, dedikerte og kunnskapsrike konsulenter innen kvalitet-, risiko- og virksomhetsstyring, og Antenor var et faktum.

Siden den gang har vår strategi har alltid vært:

 • Vi skal levere markedets beste programvare
 • Vi skal bistå med sterk faglig kompetanse innen virksomhetsstyring og kvalitetsledelse
 • Vi skal være kjent for god leveringskvalitet og support

I dag har vi kunder og brukere i alle typer bransjer, i hele Norge og en del i utlandet. Med skybaserte løsninger er det ingen geografisk grense for hvor vi kan levere og supportere våre kunder. I vår siste kundeundersøkelse svarte 91% av våre kunder at de vil anbefale Antenor. Det er en tilbakemelding som vi verdsetter høyt og jobber hardt hver dag for å beholde.

Hilsen Tore og gjengen

 

Fra våre kunder

Fra kundeundersøkelse 2018:

%

...vil anbefale Antenor BMS

«Fordelen med et aktivt digitalt system er mange. Med dette så reduseres behovet for skriftlige prosedyrer da aksjonene bygges inn i den daglige operasjonen og vi sikrer da høyere kvalitet i leveranser, reduserer risiko for feil og oppnår en reduksjon i driftskostnadene»

Pål Bådsvik

Daglig Leder / KNM Hydraulikk AS

Aktuelle saker

Digitale prosedyrer er løsningen for å øke kvalitet i leveransene

Digitale prosedyrer er løsningen for å øke kvalitet i leveransene

Etterlevelse av prosedyrer er en stor utfordringen mange bedrifter står ovenfor, og digitale prosedyrer er absolutt løsningen for mange En av de største utfordringene i olje og gass bransjen, og flere andre bransjer, er ikke akkurat mangel på prosedyrer men omfanget...

Hva er et kvalitetssystem?

Hva er et kvalitetssystem?

Hva er et kvalitetssystem? Et kvalitetssystem kan beskrives som alle de aktiviteter du utfører for å sikre god kvalitet i varer og tjenester du leverer. Kort sagt, det du gjør hver dag for å levere enda litt bedre, - satt i system. Et kvalitetssystem danner grunnlaget...

ISO sertifisering – lønner det seg?

ISO sertifisering – lønner det seg?

ISO 9001-sertifiserte bedrifter hadde et utfordrende år 2017, viser denne undersøkelsen. Mens brukere av Antenor Business Management System (BMS) opplevde et bedre år enn de andre.  Om undersøkelsen - Undersøkelsen omfatter rundt 2000 industri-bedrifter i Rogaland, av...

Vil du gjerne vite mer? 
Ta kontakt med oss her!