4 veldig smarte ting å gjøre for å få bedre likviditet

Skal du virkelig forbedre din likviditet må du ha fokus på gode leveringsprosesser

Leste en artikkel i dag fra Lindorff om hva en bør gjøre for å få bedre likviditet. Deres tips var da:

  • Kredittsjekk nye kunder
  • Benytt EHF fakturaer
  • Reduser kredittiden på faktura

Genialt ?. Men, for bedrifter som sliter med likviditeten på grunn av for mye utestående fordringer, vil slike tiltak sjelden ha noen effekt. Dette fordi rotårsaken som regel ikke skyldes enkle teknikaliteter som Lindorff her foreslår og de vil derfor ha begrenset effekt.

Men, min erfaring er at årsaken til dårlig likviditet ofte skyldes dårlige interne prosesser. Så her er mine 4 enkle, men mer utfordrende tips til bedring av likviditeten:

Sørg for en smidig og effektiv leveringsprosess:

I Norge betaler man som regel punktlig med mindre man har noe å utsette på leveransen. Derfor vil mye utestående fordringer gjerne fortelle deg at du har dårlig kvalitet på dine leveranser. Da nytter det lite med å redusere kredittiden eller benytte EHF fakturaer.

  • Tiltak: Analyser årsak til at kunder ikke betaler og du har et godt utgangspunkt for å kunne forbedre prosessen din og dermed redusere kredittiden og bedre likviditeten din. Sørg for å kartlegge din prosess og ta høyde for risikoer for feilleveranser og misfornøyde kunder. Deretter bør du etablere en prosess som fungerer – hver gang. I disse dager bør en se på mulighet for å digitalisere kritiske prosesser og aktiviteter. Dette bidrar til høyere kvalitet i gjennomføring og gir bedriften styring og kontroll. Gode digitale verktøy vil også ha mulighet for gode analyser som kan gjøre deg enda bedre.

Sørg for effektiv faktureringsprosess:

Hva om kunden får ikke nok informasjon på sin faktura til å kunne betale ut? De forstår gjerne ikke hva som er fakturert eller det mangler dokumentasjon på dette. Dette fører til merarbeid hos kunde og hos deg som leverandør som da må bruke ekstra tid til å framskaffe dokumentasjonen.

  • Tiltak: Sørg for god beskrivelse på faktura og kvalitet på dokumentasjonen når du fakturerer

 

Sørg for effektiv purreprosess:

Jeg ser ofte at purreprosessen er mangelfull og halvhjertet, og da vet en del kunder å utnytte din godhet.

  • Tiltak: Sørg for automatiske purrerutiner og følg opp personlig om mulig. Renter kan legges til for å dekke opp tap og har en god preventiv effekt

Den skjulte kredittiden:

Kredittiden regnes fra du fakturerer til betaling skjer. MEN, den reelle kredittiden er gjerne mye lenger enn det. Den starter når leveransen skjer. Så tidsrommet fra leveranse til fakturering er en skjult kredittid

  • Tiltak: Se om det er muligheter å fakturere tidligere. Jeg ser at årsak ofte ligger i gamle vaner fra den tid da fakturering var en veldig manuell eksersis og man gjorde det en gang i måneden kanskje. I dag går det veldig automatisk og krever liten innsats. Er ordren i systemet er det som regel en enkel manøver å fakturere ordren med et tastetrykk.

Jeg har selv jobbet aktivt med å forbedre disse prosessene i noen firmaer med veldig godt resultat. Det har lært meg å alltid se på størrelsen av kundefordringer som en god kvalitetsparameter og en god KPI. Den forteller ofte veldig mye om en bedrifts evne til å levere gode produkter og tjenester. Det hjelper ikke med et positivt resultatregnskap om pengene uteblir.

Cash is king!

Relaterte innlegg

Hva er et kvalitetssystem?

Hva er et kvalitetssystem? Definisjon av kvalitetssystem: Det du gjør for å sikre god kvalitet i det du leverer og de du gjør for å hver dag bli litt bedre til å levere. Virksomhetsstyring er gjerne et bedre ord. I Antenor oppsummerer vi ISO standarden som å etablere...

ISO sertifisering – lønner det seg?

ISO 9001 sertifiserte bedrifter hadde et utfordrende år 2017 viser denne undersøkelsen. Mens brukere av Antenor BMS opplevde et bedre år enn de andre. Om undersøkelsenUndersøkelsen omfatter ca 2000 industrielle bedrifter i Rogaland. Tallene er levert av...

EPIM JQS – Hvem, hva og hvordan

Vi gjennomførte 14. november et seminar med fokus på den nye EPIM JQS databasen.  Her er en oppsummering av denne med presentasjoner som ble gjennomgåttHvem er EPIM?EPIM (E&P Information Management Association) er en non-profit organisasjon styrt av...

Previous

Next

Pin It on Pinterest

Share This