EPIM JQS – Hvem, hva og hvordan

Vi gjennomførte 14. november et seminar med fokus på den nye EPIM JQS databasen.

 

Her er en oppsummering av denne med presentasjoner som ble gjennomgått

Hvem er EPIM?

EPIM (E&P Information Management Association) er en non-profit organisasjon styrt av operatørselskaper på den norske sokkelen. De leverer IT løsninger på vegne av disse. EPIM JQS er da en av disse.

Hva er EPIM JQS?

Dette er en løsning for prekvalifisering av leverandører til operatørene på den norske kontinentalsokkelen. Det vil da forventes at leverandører som skal brukes av operatørene er registrert i EPIM JQS databasen. Denne databasen er ny av 1. oktober 2018 og vil tas i bruk i innkjøpsprosesser av operatørselskapene fra 1. januar 2019.

Løsningen inneholder:

  • Oversikt over leverandørene og deres produkter og tjenester
  • Nøkkelinformasjon om leverandører
  • Egenevaluering av styringssystemer, basert på IOGP 423 standarden

 

 

 

 

Egenevaluering – Capability Assessment

Denne er basert på en «fornorsket» utgave av IOGP 423 standarden. Det er en egenevaluering med elementer fra ISO 9001, 14001, 45001 og 27001. For bedrifter som har et velutviklet styringssystem som tar høyde for det som er relevant i disse standardene, så er det overkommelig også å være i henhold til dette. Spørsmålene har et større fokus på risikostyring, prosesser og målinger. Fokus er grunnleggende på at bedrifter skal etablerer systemer basert på sine egne prosesser og risikonivå. Det er ikke nødvendigvis skriftlige prosedyrer som gjelder her, men heller at en har systematikk og faktisk gjennomføring av det som ligger til grunn i egenevalueringen

Her vil dere finne presentasjon fra EPIM og Antenor som ble gjort denne dagen.


Spørsmål eller bistand. Ring 51 70 72 90 eller send mail til [email protected]

Vi kan bidra med kompetanse på området og/eller programvare som støtter opp om kravene i Capability Assessment.

Relaterte innlegg

Hva er et kvalitetssystem?

Hva er et kvalitetssystem? Definisjon av kvalitetssystem: Aktiviteter du utfører for å sikre god kvalitet i varer og tjenester du leverer. Kort sagt, det du gjør, hver dag, for å levere enda litt bedre. Et kvalitetssystem handler i bunn og grunn om virksomhetsstyring,...

ISO sertifisering – lønner det seg?

ISO 9001-sertifiserte bedrifter hadde et utfordrende år 2017, viser denne undersøkelsen. Mens brukere av Antenor Business Management System (BMS) opplevde et bedre år enn de andre.  Om undersøkelsen - Undersøkelsen omfatter rundt 2000 industri-bedrifter i Rogaland, av...

Previous

Next

Pin It on Pinterest

Share This