ISO sertifisering – lønner det seg?

ISO 9001-sertifiserte bedrifter hadde et utfordrende år 2017, viser denne undersøkelsen. Mens brukere av Antenor Business Management System (BMS) opplevde et bedre år enn de andre. 

Om undersøkelsen –

Undersøkelsen omfatter rundt 2000 industri-bedrifter i Rogaland, av sammenlignbar størrelse. Tallene undersøkelsen baserer seg på er fra regnskapsåret 2017, hentet fra Proff.no. Bedriftene ble delt i tre grupper: Antenor BMS kunder, ISO sertifiserte bedrifter som ikke bruker Antenor BMS og øvrige bedrifter.

Brukere av Antenor BMS er vinnerne

Tallenes tale er klar. Firmaer som brukere Antenor BMS er de som kommer best ut av undersøkelsen. Hakket bedre enn gruppen «andre bedrifter» men vesentlig bedre enn gruppen ISO 9001 sertifiserte bedrifter. Bedrifter som bruker Antenor BMS har:

  • Best resultat
  • Best likviditet
  • Sterkest egenkapital
  • Høyeste totalrentabilitet

Er dette bare flaks og tilfeldighet, eller dyktighet? Hva er det som skiller Antenors kunder fra gruppen ISO-sertifiserte bedrifter?

Hva kjennetegner bedrifter som bruker Antenor BMS

Ser vi først på gruppen ISO-sertifiserte bedrifter, besto denne av overkant av 200 bedrifter fra ulike industrier. Hva som er årsaken til at disse kommer dårligst ut, gir ikke tallene i seg selv grunnlag for å mene noe om.  Det vi vet, var at 2017 var et utfordrende år for de aller fleste bedriftene i Rogaland.

Det vi derimot vet, er at Antenor sine kunder er gjennomgående opptatt av å oppfylle kravene til ISO 9001-sertifisering, og at dette er noe som er integrert av deres daglige virke. Våre kunder vet at god virksomhetsstyring, som ISO 9001 handler om, primært handler om:

  • Fokus på styring og kontroll
  • Systematisk arbeid med kontinuerlig forbedring

Og at disse to punktene ikke er mulig uten å ha gode data å ta beslutninger ut ifra.

Til sist, og viktigst av alt:

  • Systematisk arbeid med kontinuerlig forbedring, styring og kontroll må være 100% forankret i ledelsen

Det sier seg selv, bedrift som har god kontroll på sine prosesser leverer bedre resultat enn andre. Har du kvalitet i leveransene dine, betyr det at kundene er villig til å betale mer for varene og tjenestene, som igjen betyr bedre likviditet for bedriften.

Dette viser, – ISO-sertifisering alene er ikke en garanti for gode resultater. Gruppen med ISO-sertifiserte bedrifter er en sammensatt gruppe. Den består av bedrifter hvor ISO-sertifisering er noe som bedriften bare «må ha», og som utover dette ikke blir lagt mye vekt på i det daglige. Mens andre er på et «Excellence-nivå» og bruker digitale verktøy i sine prosesser. Vi mener vi har grunnlag for å hevde at sistnevnte oppnår både høyere omsetningsvekst og bedre resultater:

Previous

Next