Gratis kurs i ISO 9001:2015 – Kvalitetsledelse

Hvorfor i all verden holder vi gratiskurs?

En ting kan de fleste enes om – å lese ISO 9001:2015 standarden fra start til slutt oppleves ikke som særlig oppklarende. Derfor misforstår mange hensikten med standarden, og nytteverdien blir deretter. I stedet for å være en betydelig hjelp i kvalitetsarbeidet, blir standarden noe vi «bare må ha», og ferdig med det. Det er synd. For forstår man intensjonen med standarden og bruker den slik den er ment å brukes, blir den et godt verktøy for å øke verdiskapingen i organisasjonen.

Vi brenner for fagområdet og ønsker å formidle våre tanker til så mange som mulig

Antenors misjon er i bunn og grunn å synliggjøre hva gode kvalitetssystemer kan gjøre for produktiviteten – og dermed også lønnsomheten i selskapet. Vi ønsker å «avmystifisere» standardens innhold og på den måten gjøre denne tilgjengelig for flere. Derfor har vi valgt å arrangere disse kursene gratis.

 

Vi hjelper deg å forstå!

Vårt kurs har som mål å gi deltagerne faglig tyngde for å kunne jobbe systematisk med implementering og forbedring av kvalitetssystem iht. ISO 9001:2015.

Kurset gjennomgår de ulike elementene i standarden, hvordan disse henger sammen og ikke minst, hvordan man i praksis setter dette ut i livet for å skape vekst i selskapet 

I 2015 utgaven av standarden finnes det ikke krav til prosedyrer, derimot vektlegger standarden en prosessbasert tilnærming. Veien til ISO-kvalifisering blir dermed ikke så vanskelig og kronglete som mange ser for seg. Det handler i all hovedsak om å sette i system interne prosesser, som i velfungerende organisasjoner, i stor grad allerede er på plass.

 

Kjære daglig leder, ISO 9001:2015 handler om skape verdier 

Et godt fungerende ledelsessystem for kvalitet bidrar til bedre prosesser internt, bedre leveranser, økt kundetilfredshet og mer rasjonell drift. Kort sagt, god kvalitetsledelse har direkte innvirkning på lønnsomheten i selskapet.

Standarden slik den fremstår i 2015-utgave handler i betydelig grad om tiltak på strategisk nivå i bedriften, og som dermed naturlig involverer ledelsen. Det er ikke en standard som setter krav til prosedyrer. Derimot handler den om å skape verdier gjennom et helhetlig tankesett som omfatter sunne prosesser og fokus på kundenes krav og forventninger. La meg gjenta – det handler om å sette i system interne prosesser, som i en velfungerende organisasjon, i stor grad allerede er på plass.

Skal endring ha gjennomslagskraft må den forankres i ledelsen. Dermed må ledelsen, med daglig leder i spissen, være involvert og ta del i dette arbeidet.

Et velfungerende ledelsessystem for kvalitet bidrar til å:

  • Synliggjøre – i tide – behovet for større eller mindre endringer for å møte kundenes krav, og dermed unngå å miste kunder
  • Økt produktivitet og redusert svinn = kostnadsbesparelse
  • Forstå markedet og interessenters krav = økt markedsandel og nye kundegrupper
  • Bedre interne prosesser = bedre samarbeid med leverandører og dermed bedre vilkår
  • Gode prosesserer oppleves som et mer meningsfylt arbeid og påvirker ansattes motivasjon positivt
  • Positiv omtale og opplevelse av bedriften bidrar å tiltrekke seg og beholde dyktige medarbeidere

Kort oppsummert: Gode prosesser = lønnsomhet

Godkjent av Norsk Sertifisering

Kurset er åpnet for alle som ønsker mer kunnskap om ISO 9001:2015. Våre deltagere kommer fra bedrifter som allerede er sertifisert, andre har som mål å bli sertifisert, mens andre igjen kun ønsker å arbeide i samsvar med denne standarden, uten å velge å bli sertifisert.

På denne siden finner du en oversikt over kurs og aktuelle datoer. Vi kan også levere bedriftsinterne kurs på forespørsel. Vårt kurs i kvalitetsledelse er godkjent av Norsk Sertifisering for fornyelse av personsertifikat.

 

 

 

 

 

 

Previous

Next