Hva er et kvalitetssystem?

Hva er et kvalitetssystem?

Definisjon av kvalitetssystem: Det du gjør for å sikre god kvalitet i det du leverer og de du gjør for å hver dag bli litt bedre til å levere. Virksomhetsstyring er gjerne et bedre ord. I Antenor oppsummerer vi ISO standarden som å etablere systemer som;

  1. Sikrer god styring og kontroll på din virksomhet
  2. Gir deg et systematisk fokus på kontinuerlig forbedring

Kan også bidra til å si hva et kvalitetssystem ikke er:

  • Prosedyrer og dokumenter
  • Personalhåndbok
  • HR system
  • HMS system
  • System for samsvarsvurdering

Ovennevnte kan være inkludert i et kvalitetssystem men skal du drive en bedrift, sørge for å levere riktige produkter og tjenester og stadig forbedre din virksomhet, er nok ikke en f. eks personalhåndbok det mest sentrale. Skrevne prosedyrer kan absolutt være et godt hjelpemiddel, men ønsker du å tilfredsstille et systemnivå tilsvarende ISO 9001:2015 handler det om mye mer enn å bruke tid på å utarbeide dokumenter. Standarden har faktisk INGEN krav om dokumenterte prosedyrer. Skal du tilfredsstille et ISO 9001 nivå t handler det om å ha operative systemer på en del prosesser i bedriften, ikke (nødvendigvis) prosedyrer som beskriver et system.

 

Hva krever ISO 9001 standarden?

ISO 9001 standarden er en internasjonal standard som gir deg et minimum av elementer du bør ha i et kvalietssystem. Du må da ha operative systemer (ikke prosedyrer) innenfor:

Les mer om hva et system bør inkludere her

Dette er virksomhetsstyring og virksomhetsstyring =r kvalitetssystemet. En prosedyre kan beskrive noe men er ikke ensbetydende med at ting fungerer. Jeg kan godt ha en oppskrift på verdens beste sjokoladekake hjemme men det betyr ikke at jeg har laget den.

Et kvalitetssystem skal sikre at du har styring, utfører en del aktiviteter, og aktivt jobber med kontinuerlig forbedring (Lean som mange kaller dette i dag). Det kan støttes av erp systemer, lagerstyringsløsninger, HR systemer, eller løsninger som ivaretar dette. Gode excelark og manuelle gjennomtenkte systemer kan være fantastiske redskaper for å sikre god kvalitet. Men skal du jobbe effektiv med virksomhetsstyring, vil du oppnå en høyere gevinst i økt omsetning og bedre resultat om du velger digitale verktøy som Antenor BMS kan gi deg

Så kort oppsummert: Et kvalitetssystem er det du gjør for å sikre god kvalitet i det du leverer og det du gjør for å hver dag bli litt bedre til å levere.

Ønsker du å lære mer om moderne kvalitetssystemer så kan du melde deg på gratis heldagskurs hos oss. 

Previous

Pin It on Pinterest

Share This