Hva er et kvalitetssystem?

Hva er et kvalitetssystem?

Definisjon av kvalitetssystem: Aktiviteter du utfører for å sikre god kvalitet i varer og tjenester du leverer. Kort sagt, det du gjør, hver dag, for å levere enda litt bedre. Et kvalitetssystem handler i bunn og grunn om virksomhetsstyring, om hvordan bedrifter og organisasjoner kontinuerlig jobber med å forbedre sine leveranser. Et velfungerende kvalitetssystem er en forutsetning for god virksomhetsstyring. I Antenor oppsummerer vi derfor ISO 9001:2015 standarden som å etablere systemer som;

  1. Sikrer god styring og kontroll på din virksomhet
  2. Gir deg et systematisk fokus på kontinuerlig forbedring

Derfor er ikke prosedyrer og dokumenter, personalhåndbok, HR- eller HMS-system eller system for samsvarsvurdering i seg selv kvalitetssystemer, selv om disse elementene kan være inkludert i et kvalitetssystem.  Skrevne prosedyrer kan absolutt være et godt hjelpemiddel, men ønsker du å tilfredsstille et systemnivå tilsvarende ISO 9001:2015 handler det om mye mer enn å bruke tid på å utarbeide dokumenter. Standarden har faktisk INGEN krav om dokumenterte prosedyrer. Skal du tilfredsstille et ISO 9001:2015 nivå handler det om å ha operative systemer på  prosesser i bedriften, ikke (nødvendigvis) prosedyrer som beskriver et system.

 

Hva krever ISO 9001 standarden?

ISO 9001 standarden er en internasjonal standard som gir deg et minimum av elementer du bør ha i et kvalitetssystem. Du må da ha operative systemer (ikke prosedyrer) innenfor:

Les mer om hva et system bør inkludere her

Dette er virksomhetsstyring = kvalitetssystem. En prosedyre kan beskrive aktiviteter, men det er ikke ensbetydende med at ting fungerer. På samme måte som at jeg kan godt ha en oppskrift på verdens beste sjokoladekake hjemme, men det betyr ikke at jeg har laget den.

Et kvalitetssystem skal sikre at du har styring, utfører en del aktiviteter, og aktivt jobber med kontinuerlig forbedring (Lean som mange kaller dette i dag). Det kan støttes av ERP-systemer, lagerstyringsløsninger, HR systemer, eller andre løsninger som ivaretar dette. Gode excelark og manuelle gjennomtenkte systemer kan også være fantastiske redskaper for å sikre god kvalitet. Men ønsker du jobbe effektiv og målrettet med virksomhetsstyring, for å oppnå høyere gevinst i form av økt omsetning og bedre resultat, bør du benytte deg av aktive digitale verktøy. Antenor Business Management System (BMS) er et slikt system.

Oppsummert: Et kvalitetssystem er alle aktiviteter du utfører for å sikre god kvalitet i varer og tjenester du leverer. Kort sagt, det du gjør, hver dag, for å levere enda litt bedre. 

Ønsker du å lære mer om moderne kvalitetssystemer så kan du melde deg på gratis heldagskurs hos oss. 

Previous

Pin It on Pinterest

Share This