Gratis kurs i ISO 9001:2015

Målet er å «avmystifisere» ISO 9001:2015, slik at du og din bedrift ser nytten og verdien av å jobbe etter denne standarden

Kontakt oss for mer info

Kommende kurs

Vi gir deg grunnleggende forståelse for ulike bransjestandarder

Vi gir deg og din bedrift påfyll av kunnskap – for enda bedre kvalitet på arbeid og resultat

Ta kontakt om du ønsker informasjon om kurs for din bedrift

29. august 2019 - ISO 9001:2015 Stavanger

Gratis! Et grunnleggende kurs hvor mål er å avmystifisere ISO 9001 standarden. Klikk for mer info/bestilling. 

9. mai - Iso 9001:2015 Stavanger

Gratis:Et grunnleggende kurs hvor mål er å avmystifisere ISO 9001:2015 standarden. Klikk for mer info/bestilling. 

28. Mars - Iso 9001:2015 Stavanger - Fullt!

Gratis:Et grunnleggende kurs hvor mål er å avmystifisere ISO 9001:2015 standarden. Fullt! 

Vi hjelper deg å forstå!

Vi tilbyr åpne gratis kurs i ISO 9001:2015 standarden – Kvalitetledelse. Vi ønsker å nå ut til alle som i sitt arbeid, i større eller mindre grad, får befatning med denne standarden. Våre deltagere kommer fra bedrifter som allerede er sertifisert, andre har som mål å bli sertifisert, mens andre igjen kun ønsker å leve opp til denne standarden, uten å velge å bli sertifisert.  Målet er å «avmystifisere» og gå igjennom det som er kjernen i ISO 9001:2015. Slik at du og din bedrift kan ha reell nytte av å jobbe etter denne standarden  – og se dette arbeidet skaper direkte verdier i selskapet.

På denne siden finner du en oversikt over kurs og aktuelle datoer. Vi kan også levere bedriftsinterne kurs på forespørsel. Vårt kurs i kvalitetsledelse er godkjent av Norsk Sertifisering for fornyelse av personsertifikater.

Gratis kurs i ISO 9001:2015 – Kvalitetsledelse

En ting kan de fleste enes om – å lese ISO-standarden fra perm til perm, oppleves ikke nødvendigvis som oppklarende. Derfor missforstår alt for mange intensjonen med standarden, og nytteverdien blir deretter. I stedet for å være en betydelig hjelp i kvalitetsarbeidet, blir standarden noe vi «bare må ha». Og ferdig med det.

Det er synd. For bruker man standarden slik den er ment å brukes, blir den et uunnværlig verktøy for verdiskapingen i organisasjonen.

I Antenor brenner vi for fagområdet og vi ønsker å formidle våre tanker til så mange som mulig. Derfor har vi valgt å arrangere disse kursene gratis. Vi ønsker å gi deltagerne en grunnleggende forståelse av hva kvalitetsledelse,  ISO 9001:2015, i bunn og grunn handler om. Vårt kurs har som mål å «avmystifisere» standardens innhold og formidle hvordan de ulike elementene henger sammen, for til syvende og sist bidra til vekst i selskapet gjennom god kvalitetsledelse.

Vi gleder oss til å se deg! Vel møtt!

Revisjonsteknikk

Revisjoner er en nyttig eksersis og et viktig verktøy i alle organisasjoner som jobber med kontinuerlig forbedring. Kurset tar for seg alle fasene i en revisjon, fra planlegging til rapportering og oppfølging. Etter kurset skal kursdeltakerne være i stand til å gjennomføre revisjoner, både internt og eksternt.

Per i dag gjennomfører vi kun bedriftsinterne kurs. Ta kontakt med oss om du ønsker informasjon om kurs i revisjonsteknikk. 

Antenor BMS er et av markedets mest komplette skybaserte system for kvalitet- , risiko- og virksomhetsstyring

Se våre produkterKontakt oss

Pin It on Pinterest