Antenor Risk Management System (ARMS)

Antenor Risk Management System (ARMS) er en digitalt løsning for risikoanalyse. Systemet er lett å bruke, det er aksjonsorientert og gir omfattende analysemuligheter og visuelt gode grafiske fremstillinger

Aksjonsorientert – for å sikre at risikoreduserende tiltak gjennomføres 

Det som alt for ofte skjer, er at man utfører gode risikoanalyser, men så skorter det på oppfølgingen. Dermed blir ikke de risikoreduserende tiltakene gjennomført.

ARMS er utformet slik at restrisiko først kan defineres når tiltak er utført og godkjent. Slik vil risikoanalyser i ARMS sikre de alltid gjenspeiler reell risiko. 

Smart og intuitiv programvare – basert fagkompetanse om kvalitet- og risikostyring  

ARMS er utviklet basert på betydelig fagkompetanse innen kvalitet og risikostyring. I tillegg til egen utviklingsavdeling og supporttjeneste, har vi rådgivere innen QRM (Quality and Risk Management), som kvalitetssikrer våre leveranser og er en støtte for våre kunder.  

Prosessene i ARMS er blant annet basert på metoder definert i ISO 31000

 

Med ARMS får organisasjonen en felles oversiktlig løsning for risikostyring

Digitale løsninger gir bedre analysemuligheter, gjør analysene lettere tilgjengelig og gir dermed bedre virksomhetsstyring

Gode analysemuligheter

N

Visuelt gode grafisk fremstilling av risikonivået i organisasjonen

N

Aggregerte data - og data i sanntid

N

Full oversikt og styring på åpne/ lukkede aksjoner

N

Systemet sikrer at restrisiko er basert på faktisk utførte aksjoner

N

Drilldown til konkrete risikoelementer

Digital styring

N

Enkel registrering av nye risikoelementer

N

Systematisk delegering og ansvarliggjøring av aksjoner

N

Din egen side med full oversikt over aksjoner som angår deg

N

Aksjoner blir automatisk håndtert i systemer med meldinger og purringer

N

Mulighet for å lage egne matriser og analyser

Features

N

Brukes på PC, nettbrett eller mobil

N

Oversiktlig risikoregister

N

Ingen installasjonskost

N

Skybasert system - tilgjengelig "på dagen"

N

Self Service - ingen konsulentbehov

Nysgjerrig? Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss! 

Telefon: +47 51 70 72 90

Epost: [email protected]

Antenor BMS har over 20 moduler klar til bruk. 

Oppnå tillit hos kunder og myndigheter med et skikkelig styringssystem.

Flere av våre kunder opplever at vi på en rask og effektiv måte kan få etablert systemer som tar de til et ISO 9001:2015 nivå – eller tilsvarende. Antenor BMS har over 20 moduler klare til bruk. Det betyr at du umiddelbart ved levering har et system som støtter opp om eksterne kunde krav og gir deg et godt utgangspunkt for resten av prosessen. Du er «halvveis» til målet fra dag 1.

Andre fordeler med risikoanalyse?

Systemet lar deg ikke ta snarveier.

ARMS har et brukervennlig grensesnitt som tar brukerne gjennom behandlingen steg for steg gjennom hele prosessen for å sikre en smidig behandling.

Dashboard

Ved pålogging vil du havne rett på systemets dashbord. Her vil du ha “din side” med full oversikt over aksjoner som du har liggende på deg, og felles prioriterte aksjoner.

Analyse av data

Analyse av data gir styring og kontinuerlig forbedring. Du vil kunne få ut oversiktlige grafiske analyser basert på de data som ligger i systemet. F.eks risikonivå i et prosjekt, avdeling, lokasjoner, aggregerte data og utestående aksjoner.

Tillpass egen risikomatrise

Ulike organisasjoner har alle sine måter å måle risikonivå på. Også internt i bedrifter vil en kunne ha ulike metoder som brukes, f.eks positiv risiko vs negativ risiko. Derfor vil du ved bruk av ARMS kunne lage dine egne risikomatriser til bruk i ulike situasjoner. Muligheter for tilpasninger kan inkludere ulike matrisestørrelser (3×3, 5×5), verdier, målområder, farger på boksene etc.

Våre produkter

Antenor BMS Entry

Systempakke for mindre og/eller nystartede bedrifter. Her kommer du greit i gang med en pakke som åpner dører i markedet til en god pris. Skulle behovet øke kan du enkelt utvide til mer omfattende pakker senere.

Antenor BMS Essentials

Digitale løsninger på det du trenger i forhold til vanlige kunde- og myndighetskrav. Samtidig gir den deg moduler som ivaretar sentrale elementer innenfor Kvalitet- og Risikostyring på en effektiv måte. 

Antenor BMS Premium

Dette er den komplette pakken for litt større og/eller mer komplekse organisasjoner. Vi fokuserer på effektiv styring og kontinuerlig forbedring, både operativt og faglig innenfor Kvalitet- og Risikostyring. 

Add-ons til Antenor AMS Essentials & Premium

Vi kan tilby et stort utvalg av tilleggsmoduler som kan legges til ved behov. Vi kan også lage helt nye moduler for å digitalisere kritiske arbeidsoperasjoner og prosesser. 

Antenor BMS er markedets mest komplette skybaserte system for Virksomhetsstyring og Kvalitet- og risikostyring.

Kontakt oss for et tilbud