Antenor BMS Utstyrs­kontroll

Antenor BMS Utstyrskontroll sikrer full oversikt over alt utstyr og infrastruktur som krever jevnlig tilsyn som kalibrering, vedlikehold og sertifisering.

Programvaren sikrer kontroll og ivaratar historikk over tilsyn. Når dato for tilsyn nærmer seg, blir det sendt ut varsel om dette de til ansvarlige.  

 

Full kontroll på alle periodiske aktiviteter

Enkel og brukervennlig oversikt

God utstyrskontroll sikrer kvalitet og sikkerhet i operasjoner og leveranser. Alt produksjonsutstyr vil ha behov for jevnlig tilsyn og vedlikehold. En programvare som sikrer at dette utføres til riktig tid, er nyttig for virksomhetsstyring og lønnsomt.

Antenor BMS Utstyrskontroll ivaretar krav i henhold til bl.a. ISO 9001 og Norsok s-WA-006

Antenor BMS Utstyrskontroll kan leveres som en selvstendig programvare (standalones) eller som en del av Antenor BMS Premium.

 

Antenor BMS Utstyrskontroll sikrer:

Oversikt over utstyr og fysiske ressurser

Full oversikt over behov for tilsyn

Visuell status på periodisk kontroll

Historikk på alle gjennomførte tilsynsaktiviteter

Automatiske varslinger om behov for tilsyn

Nysgjerrig? Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss! 

Telefon: +47 51 70 72 90

Epost: [email protected]