Antenor Risk Management System – Risikoanalyse

Antenor Risk Management System – Risikoanalyse

Antenor Risk Management System (ARMS) Antenor Risk Management System (ARMS) er et brukervennlig digitalisert system for risikoanalyse med sterk fokus på risikoreduserende tiltak og kraftig analyse av data. Fokus på faktisk risikoreduserende tiltak En utfordring med...
Antenor BMS Avvikssystem

Antenor BMS Avvikssystem

Antenor BMS Avvik Med vår skybaserte digitale løsning kan du enkelt registrere hendelser via mobil, nettbrett eller pc. Saken behandles digitalt og systemet gir deg fantastiske muligheter for grafisk analyse av data som da sikrer kontinuerlig forbedring av din...
Styrende dokumenter

Styrende dokumenter

Styrende dokumenter Med Antenor BMS tar du steget vekk fra gammeldags worddokumenter, som krever en omstendelig og tung oppdateringsprosess, til smidige digitale rutiner der systemet tar seg av alt det administrative. Med unike menyer og gode søkemotorer finner...
KPI Scorecard

KPI Scorecard

KPI Scorecard Systemets modul for KPI Scorecard gir deg en rask oversikt over organisasjonens mest kritiske data, gir deg god styring og fokus på kontinuerlig forbedring. Hva betyr KPI? KPI (Key Performance Indicators), kritiske prestasjonsindikatorer, er måltall som...
Kundeunder­søkelse

Kundeunder­søkelse

Kundeunder­søkelse Med denne modulen sender du ut spørreskjema digitalt og får svarene direkte inn i din database. Her kan du ha fokus på å bruke programvarens gode analyseverktøy for å raskt finne ut hva din organisasjon er god på og hva som dere kan bli bedre...

Pin It on Pinterest