Antenor BMS Avvikssytem

Antenor BMS Avvikssystem er en skybasert digital løsning hvor du enkelt kan registrere hendelser via mobil, nettbrett eller pc. Digital behandling forenkler prosessen sikrer god avvikshåndtering. Systemet gir deg mulighet for å gjøre analyser og for grafisk fremstilling av data, som er en god hjelp i arbeidet med kontinuerlig forbedring 

Vårt mål er å gi dere et verktøy som er lite tidkrevende å bruke og hvor man enkelt kan registrere og behandle avvik. Det skal også være et godt beslutningsgrunnlag for videre forbedring. Skal avviksregistrering ha mening, må det være en forutsetning at registrere data brukes til å utvikle organisasjonen. Med Antenor BMS Avvikssystem vil du få et verktøy som forenkler avviksprosessen for alle involverte, og som gir gevinst i arbeidet med kontinuerlig forbedring

Spar tid og kostnader med Antenors BMS Avvikssystem

Feil i bedriften tilsvarer ca 20-30 % av en organisasjons totale kostnader

Derfor er det viktig å ha et operativt og aktivt avviksystem. Med Antenor BMS blir avviksregistreringen automatisk sendt videre behandling og analyse. Hensikten med systemet er gjøre tilgjengelig de data du trenger for å ta gode og riktige beslutninger

Antenor BMS Avvikssystem er et verktøy som:

Er lite tidkrevende å bruke og gjør det enkelt å registrere data og behandler avvik

Tilgjengelig på PC, mobil eller nettbrett

Du kan legge inn bilder i rapporten - dermed forenkle dokumentasjon av hendelsen

Alle registrerte data er tilgjengelig for analyse, statistikk og grafisk fremstilling

Gode beslutningsdata - alle i sanntid

Full oversikt og kontroll over alle rapporter og analyser

Involvering og aktiv deltagelse gjennom hele avviksprosessen

Skybasert løsning

Kan leveres på dagen – uten installasjonkost

Antenor BMS Avvikssystem gir tre muligheter for analyse av data:

Alle data som registres gir grunnlag for både enkle og mer komplekse analyser og statistikk, – som alle kan fremstilles grafisk. Programvaren lar brukeren selv utforme de analyser og rapporter som er mest hensiktsmessig for å identifisere forbedringsområder

Tilleggsmodulen KPI Scorecard: Ved hjelp av denne modulen kan dere gjøre ytterligere analyser og dele måltall med resten av bedriften. Et godt verktøy å bruke i forbindelse med leder- og styremøter

Eksport til Excel: Alle data i avviksmodulen kan eksporteres til Excel for ytterlig analyse av data 

Våre produkter

Antenor BMS Entry

Systempakke for mindre og/eller nystartede bedrifter. Her kommer du greit i gang med en pakke som åpner dører i markedet til en god pris. Skulle behovet øke kan du enkelt utvide til mer omfattende pakker senere.

Antenor BMS Essentials

Digitale løsninger på det du trenger i forhold til vanlige kunde- og myndighetskrav. Samtidig gir den deg moduler som ivaretar sentrale elementer innenfor Kvalitet- og Risikostyring på en effektiv måte. 

Antenor BMS Premium

Dette er den komplette pakken for litt større og/eller mer komplekse organisasjoner. Vi fokuserer på effektiv styring og kontinuerlig forbedring, både operativt og faglig innenfor Kvalitet- og Risikostyring. 

Add-ons til Antenor AMS Essentials & Premium

Vi kan tilby et stort utvalg av tilleggsmoduler som kan legges til ved behov. Vi kan også lage helt nye moduler for å digitalisere kritiske arbeidsoperasjoner og prosesser. 

Nysgjerrig? Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss! 

Telefon: +47 51 70 72 90

Epost: [email protected]