Antenor BMS Kompetanse

Dine ansatte er organisasjonens viktigste ressurs. Det er vi alle enige i men hva gjør vi for å etterleve dette? Studier viser at det som motiverer mennesker mest er:

  1. Gleden av å kunne gjøre en god jobb og
  2. interessante utfordringer.

Grunnlaget for begge disse to er å sikre at en er kompetent til å utføre jobben og an en sikrer at en kontinuerlig utvikler kompetansen til de ansatte.

For mange bedrifter er også personalkosten den største kostnadsbæreren, dermed er det å utnytte eksisterende kompetanse god økonomi. Det er også god økonomi å ha oversikten over hvem som har hva av kompetanse i bedriften og  å sikre at ikke nøkkelkompetanse sitter hos en person alene. Sprer du kompetansen reduserer du bedriftens risikonivå.
.

Har du oversikt over personell og kompetanse?

Kompetansestyring omfatter prosessen med å kartlegge behov for kompetanse, identifisere status på hva en har og dermed også avdekke mulige mangler i bedriften. 

Antenor BMS har en løsning for kompetansestyring som ivaretar hele denne prosessen. 

Antenor BMS Kompetanse gir deg:

Full oversikt over alle ansatte

Gapanalyse mellom behov vs. status

Personalfile med pårørende oversikt

Oversikt over sertifikater med utløpsdato og varslinger

Oversikt over faktisk og ønsket kompetanse.

Ivaretakelse av krav i bl.a. ISO 9001 og IOGP 423

Tilfredsstiler GDPR krav

Våre produkter

Antenor BMS Entry

Systempakke for mindre og/eller nystartede bedrifter. Her kommer du greit i gang med en pakke som åpner dører i markedet til en god pris. Skulle behovet øke kan du enkelt utvide til mer omfattende pakker senere.

Antenor BMS Essentials

Digitale løsninger på det du trenger i forhold til vanlige kunde- og myndighetskrav. Samtidig gir den deg moduler som ivaretar sentrale elementer innenfor Kvalitet- og Risikostyring på en effektiv måte. 

Antenor BMS Premium

Dette er den komplette pakken for litt større og/eller mer komplekse organisasjoner. Vi fokuserer på effektiv styring og kontinuerlig forbedring, både operativt og faglig innenfor Kvalitet- og Risikostyring. 

Add-ons til Antenor AMS Essentials & Premium

Vi kan tilby et stort utvalg av tilleggsmoduler som kan legges til ved behov. Vi kan også lage helt nye moduler for å digitalisere kritiske arbeidsoperasjoner og prosesser. 

Nysgjerrig? Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss! 

Telefon: +47 51 70 72 90

Epost: [email protected]

Pin It on Pinterest