Styrende dokumenter

Med Antenor BMS tar du steget vekk fra gammeldags worddokumenter, som krever en omstendelig og tung oppdateringsprosess, til smidige digitale rutiner der systemet tar seg av alt det administrative.

Med unike menyer og gode søkemotorer finner brukerne raskt fram til sine behov

Effektiv tilgang til prosedyrer og retningslinjer

Et skybasert system sikrer at prosedyrer er tilgjengelig der brukerne er.

I dag krever heldigvis ikke ISO standarden (9001:2015) noen konkrete prosedyrer. Det gir organisasjoner handlingsrom til å etablere de prosedyrene som de mener en har behov for i det daglige. Et kritisk fokus på dette vil begrense omfanget av dokumenter betraktelig.

Det som en da har igjen må en sørge for er lett tilgjengelig og at de er gode verktøy for brukerne. Derfor sørger Antenor BMS for at en har gode søkeverktøy og intuitive menyer på plass. Prosedyrer skal være tilgjengelig der arbeidet utføres, derfor er det nesten essensielt at en har et skybasert system – da har du alt tilgjengelig via telefonen.

Fordeler

Sikrer at kompetanse blir ivaretatt og ikke forsvinner med nøkkelpersoner

Brukes til opplæring av ansatte

Ivaretakelse av “Best Practice”

Sikrer samhandling - klart hvem som gjør hva

Dokumenter i samsvar med regelverk og krav

Digitalisering av administrative krav

Historikk blir automatisk ivaretatt, samme med revisjonsnummer og dato. 

Våre produkter

Antenor BMS Entry

Systempakke for mindre og/eller nystartede bedrifter. Her kommer du greit i gang med en pakke som åpner dører i markedet til en god pris. Skulle behovet øke kan du enkelt utvide til mer omfattende pakker senere.

Antenor BMS Essentials

Digitale løsninger på det du trenger i forhold til vanlige kunde- og myndighetskrav. Samtidig gir den deg moduler som ivaretar sentrale elementer innenfor Kvalitet- og Risikostyring på en effektiv måte. 

Antenor BMS Premium

Dette er den komplette pakken for litt større og/eller mer komplekse organisasjoner. Vi fokuserer på effektiv styring og kontinuerlig forbedring, både operativt og faglig innenfor Kvalitet- og Risikostyring. 

Add-ons til Antenor AMS Essentials & Premium

Vi kan tilby et stort utvalg av tilleggsmoduler som kan legges til ved behov. Vi kan også lage helt nye moduler for å digitalisere kritiske arbeidsoperasjoner og prosesser. 

Få mer informasjon

Kontakt oss for en uforpliktende prat om våre produkter 

Telefon: +47 51 70 72 90

Epost: [email protected]

Pin It on Pinterest