Rådgivning og Programvare for virksomhetsstyring

 

Digitale løsninger for styringssystem | Løsninger som sikrer god virksomhetsstyring og rask etablering av kvalitetssystemer, blant annet i h.t. ISO 9001:2015 standarden | Forretningsorientert rådgiving innen Kvalitet- , Risiko og Virksomhetsstyring

Våre produkterKontakt oss
Alltid i forkant av markedet

Innovasjon og kontinuerlig utvikling av teknologi og kompetanse

Antenor har sitt hovedkontor i Stavanger-regionen. Vi leverer komplette og effektive systemer for kvalitet-, risiko- og virksomhetsstyring. Med egen utviklingsavdeling og fagfolk inne kvalitet- og risikostyring som kontinuerlig følger markedsutviklingen, sørger vi for å ligge i forkant av det som rører seg innen vårt fagfelt.

Våre kunder får:

Digitale arbeidsprosesser, som forbedrer styring og kontroll av virksomheten

Programvare som er en betydelig støtte i arbeidet med kontinuerlig forbedring (Lean)

Et kvalitetssystem som synliggjør, enkelt og oversiktlig, organisasjonens prosesser og arbeidsformer. Dette letter arbeidet med både interne- og eksterne revisjoner, eller situasjoner der andre interessenter skal ha innsyn.

Et system som støtter opp om blant andre standarder som ISO 9001, 14001, 45001, IOGP 423 og IK-forskriften.

Våre kunder oppnår: 

Bedre kunde- markedsovervåking og dermed mulighet for økt markedsandel og nye kundegrupper

Mer effektive prosesser og økt produktivitet, og dermed lavere driftskostnader

Gode interne prosesser fører til bedre samarbeid med leverandører, og dermed bedre vilkår

Sunne arbeidsprosesser oppleves som meningsfylt arbeid og påvirker ansattes motivasjon positivt

Kort oppsummert - Økt kundetilfredshet og økt lønnsomhet

Våre strategiske prinsipper:

Kontinuerlig utvikling av vår programvare Antenor BMS

Kontinuerlig utvikling av intern kompetanse på IT og innen kvalitet-, risiko- og virksomhetsstyring

Optimal kundesupport og kundepleie

Kontinuerlig forbedring av våre leveringsprosesser

Samfunns­engasjert

Vi er opptatt av å bidra, ikke bare overfor kunder og ansatte, men også for samfunnet vi er en del av

I dag støtter vi følgende organisasjoner:

  • Sola golfklubb – Landets største golfklubb med 3 baner og 45 hull
  • Kreftomsorgen Rogaland – En frivillig organisasjon og kompetansesenter for alle som er rammet av kreft i Rogaland.
  • Voll Fotball – Et lokalt lite storlag fra Jæren

Antenor BMS er et av markedets mest komplette skybaserte system for kvalitet- , risiko- og virksomhetsstyring

Se våre produkterKontakt oss