Forretningsorientert rådgivning

Erfarne rådgivere hjelper din organisasjon til å utforme mer effektive prosesser, – til å jobbe systematisk med kontinuerlig forbedring og sikre at din bedrift tilfredsstiller kunde- og myndighetskrav

Kontakt oss for mer info

Erfarne rådgivere

Våre rådgivere har operasjonell erfaring og soild faglig kompetanse. Disse vil bidra til at våre kunder har praktiske styringssystemer med optimal kost/nytte verdi. 

Pragmatisk rådgivere gir

effektiv og forretning­sorientert rådgivning

Våre rådgivere har bakgrunn fra operasjon og/eller ledelse. Med en slik bakgrunn sørger vi for at kundene våre får bistand med høy kost/nytte verdi. Bistand som bidrar til at din bedrift oppnår bedre resultater samtidig som du også selvfølgelig tilfredsstiller kunde og myndighetskrav. 

Etablering og vedlikehold av styringssystemer iht. ulike ISO standarder

Systematisk virksomhetsutvikling

Risikoanalyser (eks. Hazop/Hazid)

Prosessforbedringer

Revisjoner, internt og eksternt

Gap analyser

Kvalitetssjef til leie

Antenor som en integrert del av din bedrift.

Antenor kan overta koordineringen av din avdeling for Kvalitet, Risiko og HMS. I stedet for å ha ansatt en stor avdeling med spisskompetanse på områder en sjelden har behov for kan en da ha f. eks en fast kvalitetssjef som tilkaller ressurser etter behov. Det er ressurseffektiv utnyttelse og du som bedrift binder deg ikke opp i faste ansettelser. Ved å etablere en «Kvalitetssjefavtale» med Antenor vil du kunne oppnå:

En kostnadseffektiv avdeling med tilgang til bred faglig kompetanse.

Høy kompetanse innen kvalitet, risiko og HMS.

Ivaretakelse av krav.

Forutsigbar kost uten langsiktige forpliktelser.

En langsiktig samarbeidspartner

Virksomhets­utvikling

Vi etablerer forretningsorienterte systemer som sikrer tilfredsstillelse av krav. Fokus er på at du skal ha effektiv utførelse av arbeidsprosesser og jobbe systematisk med kontinuerlig forbedring. Da er grunnlaget også lagt for at du skal tilfredsstille krav i f. eks ISO 9001 standarden, eller andre tilsvarende standarder.

Vi har etablert 150-200 styringssystemer opp gjennom tidende og vet hva som virker og hva som ikke gjøre det. Erfaringene har vi samlet i et metodeverk som sikrer våre kunder en smidig og rask implementering av systemer for din virksomhet. Metoden, som vi har kalt “Antenor AVQ” (Addig Value to Quality), er basert på anerkjente filosofier rundt TQM, Lean Management, ulike prosessmodelleringstanker (RACI/RIS), ISO-standarder, Balanced Scorecard etc. Vi er ikke bundet til en spesifikk metode, men har fokus på hva som er bra for din bedrift slik at dere oppnår høyest mulig kost-/nytteeffekt.

ISO 9001:2015 – GAP Analyser

Vi har bistått hundrevis av bedrifter med etablering av systemer iht ISO 9001:2015, 14001, 45001 osv, enten de går for sertifisering eller vil være i henhold til. Dette kan vi mye om og har gode innarbeide prosesser for å nå dette målet.

Et naturlig utgangspunkt kan være å gjennomføre en gapanalyse mot standardens systemelementer. Her har vi da verktøy som vi bruker for å gi en konkret tilbakemelding på hvor dere er. Vi vurderer alle elementene i standarden, og gir en konkret score som brukes i analysen

Etter analysen vil dere få tilsendt en rapport med konkrete anbefalinger om hva dere bør gjøre framover. Her vil du også få et grafisk spiderchart som visualiserer fokusområdene. Anbefalingene kan du da bruke som en handlingsplan framover slik at du vet hva du skal gjøre. Når dette er fullført kan vi om du ønsker det ta en ny måling for dermed å se om målene er nådd.

Våre rådgivere kan selvfølgelig bistå deg i arbeidet med å lukke gapene, og vi har også det digitale verktøyet, Antenor BMS, som sparer deg for mye av arbeidet fram mot et ISO 9001:2015 nivå

Antenor BMS er et av markedets mest komplette skybaserte system for kvalitet- , risiko- og virksomhetsstyring

Se våre produkterKontakt oss

Pin It on Pinterest