Antenor Business Management System (BMS)

Alt du trenger i en oversiktlig portal

Antenor BMS er markedets mest komplette skybaserte system for Virksomhetsstyring og Kvalitet- og risikostyring. Med våre digitaliserte løsninger opplever våre kunder at de raskt etablerer et operativt og aktivt styringssystem

Våre produkterKontakt oss
Vi har klargjort 3 ulike pakker som samler det du trenger

Velg riktig produkt for deg

Antenor BMS har 3 definerte pakker. Essentials er den mest brukte og dekker de viktigste behovene i forhold til ISO 9001:2015 standarden- Anbefalt startpakke.  Add-ons er tilleggsmoduler man kan legge til Essentials og Premium pakkene etter behov. Vi har også Custom Add-ons som produseres etter behov fra kunder.

Add-ons & Customized solutions

Har du enten Essentials- eller Premiumpakken kan vi tilby et stort utvalg av tilleggsmoduler som kan legges til ved behov. Vi kan også lage helt nye moduler for å digitalisere kritiske arbeidsoperasjoner og prosesser. Ta kontakt om dere ønsker mer informasjon om hva vi kan tilby for akkurat din bedrift. Vi har erstattet mange manuelle word og excel ark opp gjennom årene.

Add-ons:

– CRM
– Kontraktsregister
– Toolbox talk
– Reklamasjoner
– 5s
– Kjøretøyregister
– Tilsyn kjøretøy
– Fravikssøknad
– Lessons learned
– Miljøaspektsregister
– Arbeidsmiljøundersøkelse

Custom Add-ons:
– Verdikjede
– Prosjekter
– Kritiske prosesser
– Kritiske aktiviteter

Antenor BMS har over 25 moduler klar til bruk. 

Oppnå tillit hos kunder og myndigheter med et skikkelig styringssystem

Flere av våre kunder opplever at vi på en rask og effektiv måte kan få etablert systemer som tar de til et ISO 9001:2015 nivå – eller tilsvarende. Antenor BMS har over 25 moduler klare til bruk. Det betyr at du umiddelbart ved levering har et system som støtter opp om eksterne kunde krav og gir deg et godt utgangspunkt for resten av prosessen. Du er «halvveis» til målet fra dag 1.

Fordelene med Antenor BMS?

Effektiv styring og et sterkt fokus på kontinuerlig forbedring

Antenor BMS gir deg digitaliserte moduler som sikrer bedriften effektiv styring og et sterkt fokus på kontinuerlig forbedring. Her går du vekk fra hodebryet det er med dine excel, word og sharepoint “systemer”.

Effektiv styring og et sterkt fokus på kontinuerlig forbedring

Antenor BMS gir deg digitaliserte moduler som sikrer bedriften effektiv styring og et sterkt fokus på kontinuerlig forbedring. Her går du vekk fra hodebryet det er med dine excel, word og sharepoint “systemer”.

Vi har utviklet over 25 moduler som er klare til bruk

Med utgangspunkt i behov innen kvalitet og risikostyring, har vi utviklet over 25 moduler som er klare til bruk. Bruk som de er eller tilpass til din organisasjon.

Vi kan skreddersy moduler for ulike områder

Vi kan skreddersy moduler for ulike områder for å effektivisere dine prosesser. Dette kan være f.eks kontraktsregistre, logging av kpi data, oppfølgings og tilsynsaktiviteter, CRM register osv..

Grafisk og oversiktlig fremstilling av data

Modulene har alle en analysefunksjon som kan framstille registrerte data grafisk med tanke på å sikre styring og identifisere forbedringsområder.

Hva kan Antenor BMS gjøre for meg?

Med våre digitaliserte løsninger opplever våre kunder at de kan erstatte mange av sine manuelt tunge prosesser og gjerne et utall av andre programvarer som de i dag bruker penger på.

Hvordan sikrer Antenor BMS økt omsetning?

Undersøkelser viser at våre kunder i snitt oppnå dobbel så høy vekst som andre sammenlignbare bedrifter. Programvare er profesjonell og brukervennlig, noe som gir tillit til både sertifiseringsorganer og kunder. Og det er da et “sellingpoint” i de anbudsprosesser hvor et godt styringssystem er et viktig element i vurderingen.

Flere kunder vil også sjekke dette før de i det hele tatt tar kontakt. Når systemet i seg selv forteller kundene at du har god styring og kontroll på kvalitet og risiko vil de ha stor tillit til deg som leverandør.

Hvordan bidrar Antenor BMS til å redusere driftskostnader?

Våre kunder opplever 25% høyere profitt enn andre: ABMS reduserer bortkastet tid og ressurser forbundet med tunge papirbaserte og manuelle systemer. Alt samles i én portal, noe som og begrenser bruken av flere andre programvarer og tilhørende lisenskostnader. Med systemets sterke fokus på kontinuerlig forbedring er grunnlaget lagt for gode analyser og mindre feil. En effektivisering av operasjonene reduserer driftskostnadene.

Hvordan birdrar Antenor BMS med å øke selskapsverdien?

Økt salg og reduksjon i driftskostnader gir bedre bunnlinje og dermed økt selskapsverdi i seg selg. Utover det: Potensielle investorer vil trenge oppskriften på din suksess. ABMS sikrer veldokumenterte prosesser og prosedyrer slik at andre kan gjøre den samme gode jobben og dermed oppnå de samme resultatene. Dine dokumenter er “best practice”-dokumenter. Uten de vil bedriften ha en lavere salgsverdi.

Hvordan bidrar vår skybaserte teknologi til kostreduksjon?

Antenor BMS er 100% utviklet på egen plattform, er responsivt og er en ren skybasert tjeneste. For deg som kunde betyr dette at:

Systemet kan brukes på PC, nettbrett og mobil.
Ingen egen app nødvendig

Ingen installasjon lokalt. 
Systemet er tilgjengelig fra dag 1 av via nettlesere og dermed ingen unødvendig IT konsulenter involvert i prosessen

Oppdateringer skjer sentralt. 
Alle våre kunder får de samme oppdateringen samtidig.

Muligheter for egne tilpasninger.
Systemet har en felles plattform men har likevel mulighet og opsjoner for å sikre det unike i hver bedrift. Disse konfigureringen gjøres også via nettet, ingen dyre konsulentdrevne prosjektteam nødvendig

Egen utvikling betyr at vi styrer all videreutvikling selv.
Det betyr rask responstid og høy fleksibilitet

Hvor ambisiøs er du?

Antenor BMS gir deg et tillitsvekkende system, god styring og grunnlag for kontinuerlig forbedring. Det er jo dette som er årsaken til at deres kunder ønsker leverandører med godestyringssystemer: God bedriftsstyring og kontinuerlig forbedring. Bra for dere og betryggende for deres kunder. Våre kunder har som oftest et høyt ambisjonsnivå når det gjelder styringssystemer. De vet at bruker en ressurser på dette  oppnår man en høy/kost nytteverdi. Derfor oppnå våre kunder raskere vekst i omsetning og bedre bunnlinje enn andre sammenlignbare bedrifter.  Med Antenor BMS, og kanskje med hjelp av våre forretningsorienterte rådgivere, kan vi hjelpe deg opp til høyre på ambisjonsstigen:

Antenor BMS er markedets mest komplette skybaserte system for Virksomhetsstyring og Kvalitet- og risikostyring.

Kontakt oss for mer info

Pin It on Pinterest