Antenor BMS | Essentials

Antenor BMS Essentials er et kvalitetssystem som gir deg et ypperlig grunnlag for god og sunn virksomhetsstyring 

Betydelig hjelp og nyttig verktøy for å oppfylle krav i henhold til bl.a. ISO 9001:2015 

Enkelt å implementere og gir raskt økonomisk gevinst

Pakken som inkluderer det meste

Pakken inneholder digitale løsninger på det du essensielt trenger i forhold til kunde- og myndighetskrav som f. eks ISO 9001: 2015 standarden og Internkontroll. Her kan du og forsikre deg om at systemet er velfungerende og brukervennlig før du eventuelt går videre med Premiumpakken eller andre tilleggsmoduler

Med Antenor BMS Essenstials så har du det du trenger

I Antenor har vi etablert hundrevis av styringssystemer med mål om å komme opp på et  ISO 9001:2015 nivå. For å nå dette målet er det 2 hovedaktiviteter.

  1. Etablere systematikken og nødvendig dokumentasjon
  2. Utføre aktiviteter 

Det er det siste som er det som gir resultater, både i form av sertifikat og en mer effektiv bedrift. Med Antenor BMS Essentials så blir du fort ferdig med steg 1 og vi sikrer effektiv utførelse av steg 2. 

Fordeler med Antenor BMS Essentials:

Rask etablering av system

Alle moduler du trenger for å komme i gang

Utvid etter behov senere

Iht ISO 9001:2015 standarden

Effektiv utførelse av aktiviteter

ISO 9001 nivå betyr at man styrer, og opererer i det daglige på et visst nivå. Vi bidrar til at dette nivået fungerer på en effektiv måte og gir bedriften gode økonomiske gevinster.

Skybasert system

Systemet leveres «på dagen» uten noen form for installasjon og oppdateres kontinuerlig. Du har det med deg i lomma (mobilen) og kan bruke det overalt hvor det er nettilgang.

Nysgjerrig? Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss! 

Telefon: +47 51 70 72 90

Epost: [email protected]